Årsskrift 2022

Chr. Augustinus Fabrikker – kort fortalt


Chr. Augustinus Fabrikker er et fondsejet investeringsselskab med fokus på langsigtet ejerskab af danske virksomheder.
Vi investerer for at sikre stabilt ejerskab i de selskaber, vi ejer andele i. Stabilt ejerskab er med til at skabe succes.
Samtidig tror vi på, at værdiskabende ejerskab er et positivt bidrag til samfundet. På samme måde som Augustinus Fondens filantropiske aktiviteter er det.

Forord fra formand og adm. direktør


Et uforudsigeligt år

Året 2022 bød på en række uforudsete begivenheder. Selv om det nu er næsten 4 måneder siden, vi lukkede bøgerne, så er det nok fortsat de færreste, der vil sige, at de havde forudset, at Rusland ville invadere Ukraine og som konsekvens skabe betydelig usikkerhed om energiforsyningen til Europa. Samtidigt viste den voldsomme opblussen i inflationen sig ikke blot at være et kortvarigt fænomen, men en fundamental udfordring, som fortsat skaber usikkerhed. Et bagtæppe, som på flere måder gjorde det udfordrende at drive forretning.

Finansielle nøgletal

2022

Efter mange års vækst faldt markedsværdien af Chr. Augustinus Fabrikker i 2022 med 14 pct.

MARKEDSVÆRDIEN AF INVESTERINGER | MIA. KR.

35

ÅRLIGT AFKAST

-14 %

ANTAL EJERSKABER

16

Markedsværdien af investeringerne


mia. kr.

Tallene er pr. 31/12 i de pågældende år.

Formuefordeling


 • Legacy ejerskaber11 mia. kr.
 • Strategiske ejerskaber6 mia. kr.
 • Scale ejerskaber1 mia. kr.
 • Andre investeringer & Impact17 mia. kr.

Årlige afkast


Tallene er baseret
på markedsværdi.

 • 2022 -14%
 • 2021 19%
 • 2020 16%
 • 2019 15%
 • 2018 11%

Støtte i en turbulent tid

Vores fokus på at være en langsigtet medspiller til ledelser, bestyrelser og selskaber var af stor betydning i løbet af året. Mange udefrakommende udfordringer gjorde det svært at drive forretning i dagligdagen. Vi har i året stået til rådighed og bakket op om vores selskaber for at give ledelserne de mest optimale vilkår til at imødekomme udfordringerne. Vi ser det som en central del af vores værdiskabelse, at vi er langsigtede med fokus på en ansvarlig ejerskabsmodel – også i svære tider.

Markedsværdien af investeringerne


mia. kr.

Tallene er pr. 31/12 i de pågældende år.

Formuefordeling


 • Legacy ejerskaber11 mia. kr.
 • Strategiske ejerskaber6 mia. kr.
 • Scale ejerskaber1 mia. kr.
 • Andre investeringer & Impact17 mia. kr.

Årlige afkast


Tallene er baseret
på markedsværdi.

 • 2022 -14%
 • 2021 19%
 • 2020 16%
 • 2019 15%
 • 2018 11%

Støtte i en turbulent tid

Vores fokus på at være en langsigtet medspiller til ledelser, bestyrelser og selskaber var af stor betydning i løbet af året. Mange udefrakommende udfordringer gjorde det svært at drive forretning i dagligdagen. Vi har i året stået til rådighed og bakket op om vores selskaber for at give ledelserne de mest optimale vilkår til at imødekomme udfordringerne. Vi ser det som en central del af vores værdiskabelse, at vi er langsigtede med fokus på en ansvarlig ejerskabsmodel – også i svære tider.

Begivenheder 2022

Investeringer


Investeringsstrategi

Chr. Augustinus Fabrikker investerer aktivt i sunde forretningsmodeller med fokus på kompetent ledelse og et forventet afkast, som matcher investeringens risikoprofil. Samtidig er en ansvarlig ESG-politik med relevante SDG-mål centralt i de virksomheder, vi investerer i.

 

Legacy<br />
ejerskaber

Legacy
ejerskaber

Strategiske<br />
ejerskaber

Strategiske
ejerskaber

Scale<br />
ejerskaber

Scale
ejerskaber

Impact<br />
investeringer

Impact
investeringer

Finansielle<br />
investeringer

Finansielle
investeringer

Investeringer


Langsigtet værdiskabelse

Chr. Augustinus Fabrikker geninvesterer i dansk erhvervsliv med afsæt i en langsigtet værdiskabelse, og vores ejerskaber dækker en bred vifte af industrier. Vi er medejer både af ikoniske danske virksomheder, etablerede markedsledere og iværksættervirksomheder, som kan blive den næste generation af internationale selskaber med rødder i Danmark.

 

Ejerskaber


Legacy ejerskaber

Vores legacy-investeringer sker i danske selskaber, der er en del af Chr. Augustinus Fabrikkers erhvervshistorie eller virksomheder der, som en del af deres historie, understøtter den danske kulturarv.

 

På næste side kan du læse mere om et af ejerskaberne: Tivoli A/S

Legacy ejerskaber


Tivoli A/S

Et eksempel på vores Legacy-ejerskaber er Tivoli, som er en verdenskendt forlystelsespark, der ligger i det centrale København. Den blev åbnet af Georg Carstensen i 1843 efter inspiration fra udlandet og har bevaret sin tiltrækningskraft siden.

 

Chr. Augustinus Fabrikker har haft ejerskab i Tivoli siden 2000.

Ejerskaber


Strategiske ejerskaber

Vores strategiske investeringer er danske selskaber med et langsigtet potentiale, hvor Chr. Augustinus Fabrikker, som aktiv ejer, har et betydende ejerskab.

 

På næste side kan du læse mere om et af selskaberne: Fritz Hansen A/S

Strategiske ejerskaber


Fritz Hansen A/S

Et eksempel på vores strategiske ejerskaber er Fritz Hansen, som gennem halvandet århundrede har bevaret og udviklet dansk design gennem samarbejde med anerkendte designere og arkitekter.

 

Chr. Augustinus Fabrikker investerede for første gang i Fritz Hansen i 1979.

Ejerskaber


Scale Ejerskaber

Vores scale-investeringer sker i danske innovative vækstselskaber med signifikant potentiale.

 

På næste side kan du læse mere om et af selskaberne: Podimo ApS

Scale Ejerskaber


Podimo ApS

Et eksempel på vores scale-ejerskaber er Podimo, en abonnementsbaseret dansk podcast- og lydbogsplatform, som giver brugerne adgang til et stort katalog af podcasts og lydbøger på lokale sprog.

 

Chr. Augustinus Fabrikker investerede i Podimo i 2020.

Investeringer


Impact investeringer

Impact-investeringer indgår som en naturlig del af vores strategi, og vi mener, at vores ambitioner om at skabe afkast kan forenes med at investere aktivt i mere bæredygtig udvikling. Vores aktuelle fokus er bredt omfavnende og dækker over social impact, diversitet, klima og investeringer i udviklingslande.

 

Vi har investeret i dedikerede fonde inden for impact  – læs mere om tre repræsentative eksempler på vores impact-investeringer.

Kontakt


Chr. Augustinus Fabrikker

Sankt Annæ Plads 13, st. th.

1250 København K

 

T: 33 14 52 93

E: info@augustinusfabrikker.dk

For direkte kontakt til vores team klik her