Integritet i ejerskabet
GOVERNANCE

Integritet i ejerskabet

Chr. Augustinus Fabrikker stræber efter at gøre en positiv forskel gennem ansvarlige ejerskaber og investeringer. Vi er optagede af at investere i sunde forretningsmodeller og herigennem bidrage til langsigtede og bedre resultater.

Vi tror på, at den rette sammensætning af den samlede ledelse og bestyrelsen er afgørende for virksomhedens udvikling. I vores virksomhedsinvesteringer værdsætter vi derfor en løbende dialog med formandskabet og den daglige ledelse, så vi sammen skaber de bedste rammer for virksomheden.

 

Chr. Augustinus Fabrikker forholder sig generelt positivt til de gældende anbefalinger for god selskabsledelse, der er udarbejdet af Komitéen for God Selskabsledelse, og vi ønsker, at de selskaber, vi er medejere af, følger anbefalingerne.

 

Chr. Augustinus Fabrikker tror på, at enhver forretningsmodel skal omfatte en høj grad af samfundsansvar. Dermed forventer vi, at de selskaber, vi er medejere af, aktivt indarbejder en forsvarlig CSR-politik i deres strategi. I Chr. Augustinus Fabrikker har vi en stærk tro på, at vi bidrager til en positiv samfundsmæssig udvikling ved at investere i sunde forretningsmodeller. På samme måde er det centralt for os, at de virksomheder, vi investerer i, bidrager til bæredygtighed og respekt for menneskerettigheder.

Med Chr. Augustinus Fabrikkers lange historie som ejere af tobaksvirksomheder har vi stort fokus på, at netop disse virksomheder har adopteret en aktiv CSR-politik. Vi ønsker, at virksomhederne følger en strategi, der betyder, at de gør en positiv social forskel i de lande og områder, hvor de er aktive.

I Chr. Augustinus Fabrikker tror vi på, at enhver forretningsmodel skal omfatte en høj grad af samfundsansvar.

JØRGEN TANDRUP, BESTYRELSESFORMAND I CHR. AUGUSTINUS FABRIKKER

KONCERNOVERSIGT