Blandt Danmarks ældste
Historie

Blandt Danmarks ældste

Den erhvervskoncern, der er forankret i Chr. Augustinus Fabrikker, har rødder tilbage til 1750, hvor Ole Augustinus grundlagde et tobaksspinderi i København. Han fik tre sønner, hvoraf den første, Christian, senere kom til at lægge navn til forretningen. Alle tre sønner trådte ind i virksomheden, hvormed tobaksslægten Augustinus blev grundlagt.

 

HISTORISKE
NEDSLAG

1750

D. 11. maj 1750 grundlægger Ole Augustinus (1718-1779) et tobaksspinderi i Frederiksborggade i København. Ole Augustinus sætter sine tre sønner i lære i spinderiet og lægger dermed fundamentet for tobaksslægten Augustinus.

1779

Det bliver Ole Augustinus’ ældste søn, Christian Augustinus, der overtager tobaksspinderiet efter faderens død i 1779 og lægger navn til virksomheden, der har til huse i en nyetableret tobaksgård i Vestergade i hjertet af København.

1870

Industrien blomstrer i slutningen af det 19. århundrede, og mange søger fra land mod by. Chr. Augustinus Fabrikker mærker også udviklingen og tager afsked med tobaksgården i Vestergade for at flytte ind i en nyopført fabrik på Gl. Kongevej.

1914

I 1911 havde Christian Augustinus (1857-1931) anskaffet landets første cigaretmaskine. Den bliver så stor en succes, at man i 1914 igen er nødt til at flytte virksomheden til en større, nyopført fabrik i Gullandsgade på Amager for at kunne følge med efterspørgslen.

1942

I 1942 er landet er besat, og Ludvig Augustinus (1888-1947) har som sjette generation i familien ingen naturlige arvinger til familiefirmaet. Det er under disse omstændigheder, at Ludvig Augustinus d. 25. marts tager initiativ til at stifte Chr. Augustinus Fabrikkers Fond.

1961

I 1961 fusionerer tre af landets ældste tobaksvirksomheder til Skandinavisk Tobakskompagni A/S: Chr. Augustinus Fabrikker fra 1750, C.W. Obel A/S fra 1787 og Færchs Fabrikker fra 1869. I 1972 kommer British-American Tobacco Company med i fusionen.

1977

Virksomhedsstrukturen ændres i 1977, og finansieringsselskabet Skandinavisk Holding bliver etableret. Det bliver i fællesskab ejet af Augustinus, Obel, Færch og British-American Tobacco. Herigennem foretages de første investeringer i blandt andet møbelvirksomheden Fritz Hansen.

2000

I 2000 køber Chr. Augustinus Fabrikker en stor aktiepost i Tivoli. Målet er blandt andet at sikre, at forlystelseshaven kan forblive på danske hænder og at investere i et ikonisk brand. I dag er Augustinus-koncernen hovedaktionær.

2004

Blandt de nyere investeringer med kulturhistoriske elementer er ejendoms- og servicevirksomheden Jeudan, hvor Chr. Augustinus Fabrikker køber sin første aktieandel i 2004. Med tiden øges investeringen yderligere, og i 2013 er Jeudan et associeret selskab.

2008

I 2008 frasælges cigaretproduktionen til British-American Tobacco, og Skandinavisk Tobakskompagni A/S bliver markedsførende på cigarer og pibetobak. I den forbindelse træder Færch ud af ejerkredsen, og navnet ændres til Scandinavian Tobacco Group – STG.

2009

I 2009 udvider Chr. Augustinus Fabrikker gradvist sine erhvervsaktiviteter med den strategiske investering i bryggeriet Royal Unibrew.

2010

I 2010 tilføjes Ambu A/S – producent af hospitalsudstyr – til porteføljen af strategiske investeringer.

2016

I 2016 bliver STG børsnoteret, hvilket reducerer Skandinavisk Holdings ejerandel af STG til 33,1 %.

2017

I 2017 overgår det fælles ejerskab af STG fra Skandinavisk Holding til hhv. Chr. Augustinus Fabrikker og C.W.Obel.

2018

I 2018 indgår Chr. Augustinus Fabrikker aftale om fælles partner- og ejerskab af en af Nordens førende designvirksomheder, GUBI, sammen med Jacob ”Gubi” Olsen og Axcel.