Blandt Danmarks ældste
Historie

Blandt Danmarks ældste

Den erhvervskoncern, der er forankret i Chr. Augustinus Fabrikker, har rødder tilbage til 1750, hvor Ole Augustinus grundlagde et tobaksspinderi i København. Han fik tre sønner, hvoraf den første, Christian, senere kom til at lægge navn til forretningen. Alle tre sønner trådte ind i virksomheden, hvormed tobaksslægten Augustinus blev grundlagt.

 

HISTORISKE
NEDSLAG

2019

I 2019 indtræder Chr. Augustinus Fabrikker i ejerkredsen af Abacus Medicine. Selskabet er en europæisk markedsleder indenfor distribution af medicin. Virksomhedens formål er, at skabe et bedre sundhedssystem gennem bedre adgang til medicin og dermed formindske samfundets sundhedsomkostningerne.

2018

I 2018 indgår Chr. Augustinus Fabrikker aftale om fælles partner- og ejerskab af en af Nordens førende designvirksomheder, GUBI, sammen med Jacob ”Gubi” Olsen og Axcel.  

2017

I 2017 overgår det fælles ejerskab af STG fra Skandinavisk Holding til hhv. Chr. Augustinus Fabrikker og C.W.Obel.

2016

I 2016 bliver STG børsnoteret, hvilket reducerer Skandinavisk Holdings ejerandel af STG til 33,1 %.

2010

I 2010 tilføjes Ambu A/S – producent af hospitalsudstyr – til porteføljen af strategiske investeringer.

2009

I 2009 udvider Chr. Augustinus Fabrikker gradvist sine erhvervsaktiviteter med den strategiske investering i bryggeriet Royal Unibrew.

2008

I 2008 frasælges cigaretproduktionen til British-American Tobacco, og Skandinavisk Tobakskompagni A/S bliver markedsførende på cigarer og pibetobak. I den forbindelse træder Færch ud af ejerkredsen, og navnet ændres til Scandinavian Tobacco Group – STG.

2004

Blandt de nyere investeringer med kulturhistoriske elementer er ejendoms- og servicevirksomheden Jeudan, hvor Chr. Augustinus Fabrikker køber sin første aktieandel i 2004. Med tiden øges investeringen yderligere, og i 2013 er Jeudan et associeret selskab.

2000

I 2000 køber Chr. Augustinus Fabrikker en stor aktiepost i Tivoli. Målet er blandt andet at sikre, at forlystelseshaven kan forblive på danske hænder og at investere i et ikonisk brand. I dag er Augustinus-koncernen hovedaktionær.

1977

Virksomhedsstrukturen ændres i 1977, og finansieringsselskabet Skandinavisk Holding bliver etableret. Det bliver i fællesskab ejet af Augustinus, Obel, Færch og British-American Tobacco. Herigennem foretages de første investeringer i blandt andet møbelvirksomheden Fritz Hansen.

1961

I 1961 fusionerer tre af landets ældste tobaksvirksomheder til Skandinavisk Tobakskompagni A/S: Chr. Augustinus Fabrikker fra 1750, C.W. Obel A/S fra 1787 og Færchs Fabrikker fra 1869. I 1972 kommer British-American Tobacco Company med i fusionen.

1942

I 1942 er landet er besat, og Ludvig Augustinus (1888-1947) har som sjette generation i familien ingen naturlige arvinger til familiefirmaet. Det er under disse omstændigheder, at Ludvig Augustinus d. 25. marts tager initiativ til at stifte Chr. Augustinus Fabrikkers Fond.

1914

I 1911 havde Christian Augustinus (1857-1931) anskaffet landets første cigaretmaskine. Den bliver så stor en succes, at man i 1914 igen er nødt til at flytte virksomheden til en større, nyopført fabrik i Gullandsgade på Amager for at kunne følge med efterspørgslen.

1870

Industrien blomstrer i slutningen af det 19. århundrede, og mange søger fra land mod by. Chr. Augustinus Fabrikker mærker også udviklingen og tager afsked med tobaksgården i Vestergade for at flytte ind i en nyopført fabrik på Gl. Kongevej.

1779

Det bliver Ole Augustinus’ ældste søn, Christian Augustinus, der overtager tobaksspinderiet efter faderens død i 1779 og lægger navn til virksomheden, der har til huse i en nyetableret tobaksgård i Vestergade i hjertet af København.

1750

D. 11. maj 1750 grundlægger Ole Augustinus (1718-1779) et tobaksspinderi i Frederiksborggade i København. Ole Augustinus sætter sine tre sønner i lære i spinderiet og lægger dermed fundamentet for tobaksslægten Augustinus.