Afkast og ejerskab
INVESTERINGER

Afkast og ejerskab

I Chr. Augustinus Fabrikker arbejder vi kontinuerligt på at være ideelle ejere af succesfulde danske virksomheder. Vi udvider gradvist vores aktiviteter gennem nye typer af strategiske og scale investeringer. Dermed sikrer vi en balanceret risiko, men åbner samtidig flere muligheder for afkast. Forudsætningen for alle vores ejerskaber er naturligvis, at de altid opfylder vores grundlæggende krav om sunde forretningsmodeller, optimal ledelse og afkast, som matcher investeringens risikoprofil.

Optimalt ejerskab er generelt situationsbestemt og derfor noget, som forandrer sig over tid. Vi ser os selv som ejere i flere sammenhænge. Vi kan være direkte ejere af danske private virksomheder og ejere i børsnoterede virksomheder, og vores ejerskaber kan dermed være kontrollerende såvel som del-ejere. I samarbejde med kapitalfonde og andre ejere, er vi aktive som co-investorer, pre-IPO investorer og som anker-investorer ved IPO’s. Da optimalt ejerskab forandrer sig over tid, kan det naturligvis forekomme, at en af vores investeringer er bedre tjent med et andet ejerskab.

Gennem tillidsfuld dialog med vores virksomheder sætter vi fokus på, at vores virksomheder følger en ansvarlig ESG-politik, der er relevane for den individuelle virksomhed, med øje for omgivelser og samfund.

Chr. Augustinus Fabrikkers finansielle investeringer håndteres i aktiv forvaltning af såvel vores egne teams som af eksterne samarbejdspartnere. Vores finansielle investeringsstrategi omfatter flere aktivklasser med en aktiv Asset Allokering som grundfilosofi.

FORMUEFORDELING
(31. dec '23)

  • Ejerskaber
  • Finansielle placeringer

FEM STØRSTE EJERSKABER

SELSKAB
EJERANDEL
(%)
EJET SIDEN
(årstal)
Jeudan A/S
41%
2004
Royal Unibrew A/S
15%
2009
Scandinavian Tobacco Group A/S
25%
1961
Tivoli A/S
57%
2000
Fritz Hansen A/S
65%
1979

NØGLETAL

DKK (Mio. bogført)
Regnskabsmæssige resultat
847,7
-2.368
5.041
3.431
2.520
3.048
Bogført egenkapital
31.195
30.807
33.479
28.559
25.533
23.350
Bogført balance
31.226
30.837
33.505
28.825
25.565
23.372
Markedsværdi
35.074
34.840
40.618
34.887
30.682
26.923
 

VORES
EJERSKABER

Chr. Augustinus Fabrikker ejer virksomheder inden for en bred vifte af industrier. Fælles for vores ejerskaber er høje ambitioner og stærke markedspositioner. Vi ser det som en del af vores ejerstrategi at hjælpe virksomhederne med at tage modige og langsigtede beslutninger – også når det kræver forandringer. Vi er engagerede ejere med respekt for arbejdsdelingen mellem ejere, bestyrelse og ledelser, og vi baserer vores samarbejde på dialog, tillid og ansvarlighed.

En del af vores ejerskaber karaktiserer vi som scale-investeringer, som er målrettet start up-virksomheder, der har opnået proof-of-business og behøver kapital til at skalere forretningen. Disse udgør per 31. december 2023 syv af vores ejerskaber.

 

SCALE
INVESTERINGER

Gennem investering i den næste generation af selskaber med rødder i Danmark og internationalt udsyn ønsker vi at skabe arbejdspladser, udvikle immaterielle rettigheder og teknologi samt skabe en sund værditilvækst.

Chr. Augustinus Fabrikker er en dedikeret partner, der investerer i markante danske virksomheder, som har opnået proof-of-business og behøver kapital til at skalere forretningen. Vores tilgang til langsigtet ejerskab i vores scale-investeringer er baseret på samme grundprincipper som i vores strategiske investeringer.

Læs mere om det nye indsatsområde med Scale investeringer her. 

 

IMPACT-
INVESTERINGER

Impact-investeringer indgår som en naturlig del af Chr. Augustinus Fabrikkers strategi. Vi mener, at vores ambitioner om at skabe afkast kan forenes med at investere aktivt i en mere bæredygtig udvikling. Vi har allieret os med et antal professionelle kapitalforvaltere med erfaring og indsigt til at håndplukke selskaber inden for vores fokusområder.

Vores aktuelle fokus er bredt omfavnende og dækker over social impact, klima, investeringer i udviklingslande og energi. Vi har en dedikeret strategi med en andel af balancen allokeret til Impact. I de seneste år har vi investeret betydeligt i dette område, og fremadrettet vil fokus blive øget yderligere, både økonomisk og ressourcemæssigt.

 

FINANSIELLE
PLACERINGER

Chr. Augustinus Fabrikker anvender en betydende del af sin formue til investering i finansielle aktiver. Vi tror på aktiv formueforvaltning, og på de markeder, hvor vi råder over kompetencerne, varetager vi selv investeringerne. På andre markeder anvender vi nære samarbejder med professionelle og nøje udvalgte eksterne forvaltere.

Vi har finansielle placeringer i en bred vifte af aktivklasser og forholder os dynamisk til den løbende Asset Allokering. Derudover indgår impact-investeringer som en naturlig del af Chr. Augustinus Fabrikkers strategi under finansielle placeringer.

Vi benytter os ikke af proxy rådgivere og foretager ikke aktieudlån.