Afkast og ejerskab
INVESTERINGER

Afkast og ejerskab

I Chr. Augustinus Fabrikker arbejder vi kontinuerligt på at være ideelle ejere af succesfulde danske virksomheder. Vi udvider gradvist vores aktiviteter gennem nye typer af strategiske investeringer. Dermed sikrer vi en balanceret risiko, men åbner samtidig flere muligheder for afkast. Forudsætningen for alle vores ejerskaber er naturligvis, at de altid opfylder vores grundlæggende krav om sunde forretningsmodeller, optimal ledelse og afkast, som matcher investeringens risikoprofil.

Optimalt ejerskab er generelt situationsbestemt og derfor noget, som forandrer sig over tid. Vi ser os selv som ejere i flere sammenhænge. Vi kan være direkte ejere af danske private virksomheder og ejere i børsnoterede virksomheder, og vores ejerskaber kan dermed være kontrollerende såvel som del-ejere. I samarbejde med kapitalfonde og andre ejere, er vi aktive som co-investorer, pre-IPO investorer og som anker-investorer ved IPO’s. Da optimalt ejerskab forandrer sig over tid, kan det naturligvis forekomme, at en af vores investeringer er bedre tjent med et andet ejerskab.

Chr. Augustinus Fabrikkers finansielle investeringer håndteres i aktiv forvaltning af såvel vores egne teams som af eksterne samarbejdspartnere. Vores finansielle investeringsstrategi omfatter flere aktivklasser med en aktiv Asset Allokering som grundfilosofi.

PORTEFØLJE (28,9 MIA. KR.*)
(31. dec '18)

  • Finansielleplaceringer
  • Legacyinvesteringer
  • Strategiskeinvesteringer

5 STØRSTE INVESTERINGER

SELSKAB
EJERANDEL
(%)
EJET SIDEN
(årstal)
Jeudan A/S
41%
2004
Royal Unibrew A/S
>15%
2009
Scandinavian Tobacco Group A/S
25%
1961
Tivoli A/S
57%
2000
Ambu A/S
<5%
2010

NØGLETAL

DKK (Mio. bogført)
Årets resultat
3.048
3.435
1.226
2.239
1.704
Bogført egenkapital
23.350
20.523
17.405
16.567
14.330
Bogført balance
23.372
20.546
17.421
16.600
14.369
Markedsværdi*
28.892

* Markedsværdi for Augustinus Gruppen

Resultater og balanceposter er for Chr. Augustinus Fabrikker

 

AKTIVITETER

FINANSIELLE
PLACERINGER

Chr. Augustinus Fabrikker anvender en betydende del af sin formue til investering i finansielle aktiver. Vi tror på aktiv formueforvaltning, og på de markeder, hvor vi råder over kompetencerne, varetager vi selv investeringerne. På andre markeder anvender vi nære samarbejder med professionelle og nøje udvalgte eksterne forvaltere.

Vi har finansielle placeringer i en bred vifte af aktivklasser og forholder os dynamisk til den løbende Asset Allokering.

 

IMPACT-
INVESTERINGER

Impact-investeringer indgår som en naturlig del af Chr. Augustinus Fabrikkers strategi. Vi mener, at vores ambitioner om at skabe afkast på vores kapital kan forenes med at investere aktivt i bæredygtig udvikling. Vi har allieret os med et antal professionelle kapitalforvaltere med erfaring og indsigt til at håndplukke selskaber inden for fokusområderne.

Vores aktuelle fokus er på micro finance, buy-out-strategier og udvikling af infrastruktur, hvilket inkluderer både miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige hensyn. Vi samarbejder med flere nøje udvalgte, eksterne kapitalforvaltere med fokus på disse Impact-strategier.