Afkast og ejerskab
INVESTERINGER

Afkast og ejerskab

I Chr. Augustinus Fabrikker arbejder vi kontinuerligt på at være ideelle ejere af succesfulde danske virksomheder. Vi udvider gradvist vores aktiviteter gennem nye typer af strategiske og scale investeringer. Dermed sikrer vi en balanceret risiko, men åbner samtidig flere muligheder for afkast. Forudsætningen for alle vores ejerskaber er naturligvis, at de altid opfylder vores grundlæggende krav om sunde forretningsmodeller, optimal ledelse og afkast, som matcher investeringens risikoprofil.

Optimalt ejerskab er generelt situationsbestemt og derfor noget, som forandrer sig over tid. Vi ser os selv som ejere i flere sammenhænge. Vi kan være direkte ejere af danske private virksomheder og ejere i børsnoterede virksomheder, og vores ejerskaber kan dermed være kontrollerende såvel som del-ejere. I samarbejde med kapitalfonde og andre ejere, er vi aktive som co-investorer, pre-IPO investorer og som anker-investorer ved IPO’s. Da optimalt ejerskab forandrer sig over tid, kan det naturligvis forekomme, at en af vores investeringer er bedre tjent med et andet ejerskab.

Gennem tillidsfuld dialog med vores virksomheder sætter vi fokus på, at vores virksomheder følger en ansvarlig ESG-politik og forholder sig til specifikke SDG-mål (de 17 verdensmål), der er relevante for den individuelle virksomhed, med øje for omgivelser og samfund.

Chr. Augustinus Fabrikkers finansielle investeringer håndteres i aktiv forvaltning af såvel vores egne teams som af eksterne samarbejdspartnere. Vores finansielle investeringsstrategi omfatter flere aktivklasser med en aktiv Asset Allokering som grundfilosofi.

PORTEFØLJE (40,6 MIA. KR.)
(31. dec '21)

  • Finansielleplaceringer
  • Scale-investeringer
  • Legacyinvesteringer
  • Strategiskeinvesteringer

5 STØRSTE EJERSKABER

SELSKAB
EJERANDEL
(%)
EJET SIDEN
(årstal)
Jeudan A/S
41%
2004
Royal Unibrew A/S
>15%
2009
Scandinavian Tobacco Group A/S
25%
1961
Tivoli A/S
57%
2000
Fritz Hansen A/S
65%
1979

NØGLETAL

DKK (Mio. bogført)
Regnskabsmæssige resultat
5.041
3.431
2.520
3.048
3.435
Bogført egenkapital
33.479
28.559
25.533
23.350
20.523
Bogført balance
35.093
28.825
25.565
23.372
20.546
Markedsværdi
40.618
34.887
30.682
26.923
24.572
 

LEGACY-
INVESTERINGER

I Chr. Augustinus Fabrikker nærer vi stor veneration for klassiske danske brands. Vores legacy-investeringer har fokus på såvel større som mindre virksomheder, der spiller en central rolle som en del af dansk kulturarv. Vi har ejerskaber inden for ejendomme, oplevelser, viden, forbrugsvarer, litteratur, musik og kultur.

Filosofien er investeringer i brands, der ikke taber værdi og giver grobund for et attraktivt afkast over tid også på det internationale marked. Afgørende for Chr. Augustinus Fabrikker er sunde forretningsmodeller og virksomheder, der har glæde af at forblive på danske hænder i et gensidigt, loyalt partnerskab. Chr. Augustinus Fabrikker er ofte aktive ejere af legacy-investeringer og repræsenteret i bestyrelserne.

 

STRATEGISKE
INVESTERINGER

Det er en central del af Chr. Augustinus Fabrikkers strategi at have en væsentlig ejerandel i udvalgte selskaber. Vi betragter vores strategiske investeringer som en vigtig del af den samlede strategi.

Vi tror på, at en stabil ejerkreds, som evner at tænke langsigtet, skaber de bedste vilkår for virksomheder og deres ledelse – og dermed for en sund forretning og det bedste afkast.
Er vi trygge ved forretningsmodellen, strategien og ledelsen, så er vi loyale ejere, der skaber mulighed for langsigtede strategier. Det er samtidig en naturlig del af vores engagement, at vi som ejere også forholder os til at virksomheden ledes optimalt og om det fremadrettede værdipotentiale er til stede.

Vores aktive holdning til optimalt ejerskab betyder naturligvis ligeledes, at det kan forekomme at et af vore selskaber, er bedst tjent med et andet ejerskab. På samme måde, er hensynet til sammensætningen af vores samlede balance uundgåeligt et hensyn, når vi forholder os til givne ejerskaber.

 

SCALE
INVESTERINGER

Chr. Augustinus Fabrikker understøtter dansk erhvervsliv, og som led i denne strategi, mener vi at investeringer i nye innovative forretningsmodeller er essentielt for den fortsatte udvikling af virksomheder. Gennem investering i den næste generation af selskaber med rødder i Danmark, ønsker vi at skabe arbejdspladser, udvikle immaterielle rettigheder og teknologi samt skabe en sund værditilvækst.

Det danske start-up-økosystem er stærkt forankret i de første år med god repræsentation fra business angels og early stage/seed investorer. Der eksisterer dog et tomrum i Danmark, når yngre virksomheder skal bruge kapital til at skalere virksomheden ud over proof-of-concept (typisk efter serie A finansieringsrunden). Chr. Augustinus Fabrikker er en dedikeret lokal partner der investerer i succesrige danske virksomheder, som har opnået proof-of-concept, og leder efter finansiering til at skalere forretningen.

Vores tilgang til langsigtet ejerskab i vores scale investeringer er baseret på samme grundprincipper som i vores strategiske investeringer.

Læs mere om det nye indsatsområde med Scale investeringer her. 

 

IMPACT-
INVESTERINGER

Impact-investeringer indgår som en naturlig del af Chr. Augustinus Fabrikkers strategi. Vi mener, at vores ambitioner om at skabe afkast kan forenes med at investere aktivt i bæredygtig udvikling. Vi har allieret os med et antal professionelle kapitalforvaltere med erfaring og indsigt til at håndplukke selskaber inden for vores fokusområder.

Vores aktuelle fokus er bredt omfavnende og dækker over social impact, klima, investeringer i udviklingslande og energi. Vi har en dedikeret strategi med en andel af balancen allokeret til Impact. I de seneste år har vi investeret betydeligt i dette område, og fremadrettet vil fokus blive øget yderligere, både økonomisk og ressourcemæssigt.

 

FINANSIELLE
PLACERINGER

Chr. Augustinus Fabrikker anvender en betydende del af sin formue til investering i finansielle aktiver. Vi tror på aktiv formueforvaltning, og på de markeder, hvor vi råder over kompetencerne, varetager vi selv investeringerne. På andre markeder anvender vi nære samarbejder med professionelle og nøje udvalgte eksterne forvaltere.

Vi har finansielle placeringer i en bred vifte af aktivklasser og forholder os dynamisk til den løbende Asset Allokering.

Vi benytter os ikke af proxy rådgivere og foretager ikke aktieudlån.