Vi skaber værdi på flere niveauer
Om os

Vi skaber værdi på flere niveauer

Selv om vi er langsigtede ejere, mener vi, at optimalt ejerskab er situationsbestemt, og vi handler derefter.

CLAUS GREGERSEN, ADM. DIREKTØR I CHR. AUGUSTINUS FABRIKKER

TEAM

BESTYRELSE