Aktive ejerskaber
Vores ejerskaber

Aktive ejerskaber

Gennem årene har Chr. Augustinus Fabrikker været ejer af mange succesfulde virksomheder i en bred vifte af industrier. Fælles for historien er, at vores virksomheder har stærke markedspositioner eller brands. Vi ser det som en del af vores strategi at investere i blandt andet danske ikonvirksomheder.

Vi kategoriserer vores langsigtede anlægsaktiviteter i Legacy, Strategiske og i Scale investeringer.


VORES FILOSOFI

  • Vi investerer i sunde og ansvarlige forretningsmodeller, hvor den samlede ledelse kan udstikke og eksekvere en optimal strategi.
  • Vi lægger stor vægt på sammensætningen af lederskab og kompetence i formandskab, bestyrelse og daglig ledelse.
  • Vi vægter dialog og gensidig tillid.
  • Vi interesserer os for virksomhedernes langsigtede succes, men forholder os om nødvendigt ligeledes aktivt til den løbende udvikling.
  • Vi tilsikrer at vores virksomheder tager en aktiv tilgang til ESG og tager de relevante SDG’er til sig (de 17 verdensmål).
  • Vi bakker op om investeringer, som giver mindre afkast på kort sigt, såfremt investeringerne på lang sigt kan accelerere en positiv udvikling i virksomheden.
  • Vi mener, at langsigtet succes skabes gennem motiverede medarbejdere og kompetente ledelser.

LEGACY-
INVESTERINGER

I Chr. Augustinus Fabrikker har vi en lang tradition for investeringer i klassiske danske brands. Vores legacyinvesteringer har fokus på såvel større som mindre virksomheder. Vi har ejerskaber inden for ejendomme, forbrugsvarer, underholdning og kultur.

Legacy-investeringer foretages i danske selskaber, som enten er en del af Chr. Augustinus Fabrikkers oprindelse og historie eller som har betydning for den danske kulturarv. Chr. Augustinus Fabrikker har bestemmende indflydelse eller samarbejde med en tæt partner i legacyejerskaberne.

STRATEGISKE
INVESTERINGER

Det er en central del af Chr. Augustinus Fabrikkers strategi at have en væsentlig ejerandel i udvalgte selskaber. Vi betragter vores strategiske investeringer som en vigtig del af den samlede investeringsportefølje. Vi tror på, at en loyal ejerkreds, som evner at tænke langsigtet, skaber de bedste vilkår for virksomhederne og deres ledelser – og dermed for en sund forretning og det bedste afkast.

Når vi er trygge ved forretningsmodellen, strategien og ledelsen, er vi loyale ejere, der skaber mulighed for såvel langsigtede strategier som nødvendig forandring og tilpasning. Det er samtidig en naturlig del af vores engagement, at vi som ejere forholder os til, at virksomheden ledes optimalt, og om det fremadrettede værdipotentiale er til stede.

SCALE
INVESTERINGER

Gennem investering i den næste generation af selskaber med rødder i Danmark og internationalt udsyn ønsker vi at skabe arbejdspladser, udvikle immaterielle rettigheder og teknologi samt skabe en sund værditilvækst.

Chr. Augustinus Fabrikker er en dedikeret partner, der investerer i markante danske virksomheder, som har opnået proof-of-business og behøver kapital til at skalere forretningen. Vores tilgang til langsigtet ejerskab i vores scale-investeringer er baseret på samme grundprincipper som i vores strategiske investeringer.