Aktive ejerskaber
Vores ejerskaber

Aktive ejerskaber

Gennem årene har Chr. Augustinus Fabrikker været ejer af mange succesfulde virksomheder i en bred vifte af industrier. Fælles for historien er, at vores virksomheder har stærke markedspositioner eller brands. Vi ser det som en del af vores strategi at investere i blandt andet danske ikonvirksomheder.

Vi kategoriserer vores langsigtede anlægsaktiviteter i Legacy, Strategiske og i Scale investeringer.


VORES FILOSOFI

  • Vi investerer i sunde og ansvarlige forretningsmodeller, hvor den samlede ledelse kan udstikke og eksekvere en optimal strategi.
  • Vi lægger stor vægt på sammensætningen af lederskab og kompetence i formandskab, bestyrelse og daglig ledelse.
  • Vi vægter dialog og gensidig tillid.
  • Vi interesserer os for virksomhedernes langsigtede succes, men forholder os om nødvendigt ligeledes aktivt til den løbende udvikling.
  • Vi tilsikrer at vores virksomheder tager en aktiv tilgang til ESG og tager de relevante SDG’er til sig (de 17 verdensmål).
  • Vi bakker op om investeringer, som giver mindre afkast på kort sigt, såfremt investeringerne på lang sigt kan accelerere en positiv udvikling i virksomheden.
  • Vi mener, at langsigtet succes skabes gennem motiverede medarbejdere og kompetente ledelser.

LEGACY-
INVESTERINGER

I Chr. Augustinus Fabrikker nærer vi stor veneration for klassiske danske brands. Vores legacy-investeringer har fokus på såvel større som mindre virksomheder, der spiller en central rolle som en del af dansk kulturarv. Vi har ejerskaber inden for møbler, design, viden, forbrugsvarer, litteratur, musik og kultur.

Filosofien er investeringer i brands, der ikke taber værdi, men giver grobund for et attraktivt afkast over tid også på det internationale marked. Afgørende for Chr. Augustinus Fabrikker er sunde forretningsmodeller og virksomheder, der har glæde af at forblive på danske hænder i et gensidigt, loyalt partnerskab. Chr. Augustinus Fabrikker er ofte aktive ejere af legacy-investeringer og repræsenteret i bestyrelserne.

STRATEGISKE
INVESTERINGER

Det er en central del af Chr. Augustinus Fabrikkers strategi at have en væsentlig ejerandel i udvalgte selskaber. Vi betragter vores strategiske investeringer som en vigtig del af den samlede strategi.

Vi tror på, at en stabil ejerkreds, som evner at tænke langsigtet, skaber de bedste vilkår for virksomheder og deres ledelse – og dermed for en sund forretning og det bedste afkast.
Er vi trygge ved forretningsmodellen, strategien og ledelsen, så er vi loyale ejere, der skaber mulighed for langsigtede strategier. Det er samtidig en naturlig del af vores engagement, at vi som ejere også forholder os til at virksomheden ledes optimalt og om det fremadrettede værdipotentiale er til stede.

Vores aktive holdning til optimalt ejerskab betyder naturligvis ligeledes, at det kan forekomme at et af vore selskaber, er bedst tjent med et andet ejerskab. På samme måde, er hensynet til sammensætningen af vores samlede balance uundgåeligt et hensyn, når vi forholder os til givne ejerskaber.

SCALE
INVESTERINGER

Chr. Augustinus Fabrikker understøtter dansk erhvervsliv, og som led i denne strategi, mener vi at investeringer i nye innovative forretningsmodeller er essentielt for den fortsatte udvikling af virksomheder. Gennem investering i den næste generation af selskaber med rødder i Danmark, ønsker vi at skabe arbejdspladser, udvikle immaterielle rettigheder og teknologi samt skabe en sund værditilvækst.

Det danske start-up-økosystem er stærkt forankret i de første år med god repræsentation fra business angels og early stage/seed investorer. Der eksisterer dog et tomrum i Danmark, når yngre virksomheder skal bruge kapital til at skalere virksomheden ud over proof-of-concept (typisk efter serie A finansieringsrunden). Chr. Augustinus Fabrikker er en dedikeret lokal partner der investerer i succesrige danske virksomheder, som har opnået proof-of-concept, og leder efter finansiering til at skalere forretningen.

Vores tilgang til langsigtet ejerskab i vores scale investeringer er baseret på samme grundprincipper som i vores strategiske investeringer.