Jeudan A/S

Jeudan A/S

Jeudan er Danmarks største børsnoterede ejendoms- og servicevirksomhed.

Jeudan investerer i og driver større kontor-, bolig- og detailejendomme i København og tilbyder et bredt udbud af ejendomsrelaterede rådgivnings-, service- og bygningsydelser. På den måde yder Jeudan et væsentligt arbejde med at udvikle og vedligeholde klassiske bygninger i den historiske kerne af København.

Jeudans strategi sigter mod fortsat vækst og lønsomhed baseret på kerneværdierne: ordentlighed, dygtighed og tilgængelighed.