Årsrapport 2023

Chr. Augustinus Fabrikker – kort fortalt


Chr. Augustinus Fabrikker er et fondsejet investeringsselskab med en historie, der går tilbage til 1750. I dag er vores investeringer fordelt på en række danske virksomheder og med et kapitalgrundlag på ca. 35 mia. kr.

 

Vi arbejder for at sikre Augustinus Fondens uddelingskapacitet og filantropiske arbejde. Derudover investerer vi for at sikre en langsigtet tilvækst i Chr. Augustinus Fabrikkers balance. En tilvækst, vi opnår ved at investere i danske virksomheder. Ikke kun for at skabe afkast, men også for at bevare og udvikle disse i dansk ejerskab til gavn for såvel virksomhederne som samfundet.

Forord fra formand og adm. direktør


En uundgåelig svær periode

Ved indgangen til 2023 og i en stor del af året var der en velbegrundet bekymring for recession. Frygten var ikke om den kom, men hvor dyb den blev. Et år med udfordret forbrugertillid og stigende renter ramte forventeligt negativt prissætningen på vores forbruger- og ejendomsorienterede ejerskaber. Ledelserne i ejerskaberne har samtidigt håndteret udfordringerne på bedste vis, og forekommer velpositioneret til mere normaliserede markedsforhold.

Finansielle nøgletal

2023

Markedsværdien af Chr. Augustinus Fabrikker er 35 mia. kr.

MARKEDSVÆRDIEN AF INVESTERINGER | MIA. KR.

35

ÅRETS RESULTAT | MIO. KR.

796

ANTAL EJERSKABER

17

Markedsværdien af investeringerne


mia. kr.

Tallene er pr. 31/12 i de pågældende år.

Formuefordeling, markedsværdi


 • Ejerskaber17 mia. kr.
 • Finansielle placeringer18 mia. kr.

Årlige afkast


Tallene er baseret
på markedsværdi.

 • 2023 2%
 • 2022 -14%
 • 2021 19%
 • 2020 16%
 • 2019 15%

Fokus og styrke i omskiftelige tider

Vores tilgang til langsigtet engagement og som medspiller til ledelser, bestyrelser og selskaber viste sig også i 2023 af stor betydning i løbet af året. Den store variation i vores ejerskabers volumen, samlede organisatoriske erfaring, brancher, forretningsmodeller mv. tydeliggjorde behovet for fleksibilitet og fokus på de enkelte selskabers behov. Som aktive, professionelle ejere med erfaring og et betydeligt kapitalgrundlag kunne vi bidrage til, at selskaberne havde ro til at træffe de bedste beslutninger i en omskiftelig tid.

Markedsværdien af investeringerne


mia. kr.

Tallene er pr. 31/12 i de pågældende år.

Formuefordeling, markedsværdi


 • Ejerskaber17 mia. kr.
 • Finansielle placeringer18 mia. kr.

Årlige afkast


Tallene er baseret
på markedsværdi.

 • 2023 2%
 • 2022 -14%
 • 2021 19%
 • 2020 16%
 • 2019 15%

Fokus og styrke i omskiftelige tider

Vores tilgang til langsigtet engagement og som medspiller til ledelser, bestyrelser og selskaber viste sig også i 2023 af stor betydning i løbet af året. Den store variation i vores ejerskabers volumen, samlede organisatoriske erfaring, brancher, forretningsmodeller mv. tydeliggjorde behovet for fleksibilitet og fokus på de enkelte selskabers behov. Som aktive, professionelle ejere med erfaring og et betydeligt kapitalgrundlag kunne vi bidrage til, at selskaberne havde ro til at træffe de bedste beslutninger i en omskiftelig tid.

Begivenheder 2023

Investeringer


Investeringsstrategi

Chr. Augustinus Fabrikker investerer aktivt i ambitiøse, sunde forretningsmodeller med fokus på en klar strategi, en kompetent ledelse og et forventet afkast, som matcher investeringens risikoprofil.

 

Ejerskaber


Ejerskaber

Vores aktive ejerskaber sker i lovende, danske selskaber med potentiale for værdiskabelse og et langsigtet fokus. Ejerskaberne er f.eks. i selskaber, der er en del af dansk erhvervs- og kulturhistorie, som er markedsledere og veletablerede eller startup-virksomheder, der har opnået proof-of-concept, og har ambitioner om skalering.

 

På de næste sider kan du læse mere om nogle af ejerskaberne, og hvis du klikker på pilen, finder du en kort introduktion til de øvrige.

Legacy ejerskaber


Jeudan A/S

Jeudan A/S er Danmarks største børsnoterede ejendoms- og servicevirksomhed. Jeudan har sit hovedfokus på historiske, istandsatte og klassiske ejendomme med central beliggenhed oftest i København og på Frederiksberg.

 

Chr. Augustinus Fabrikker har haft ejerskab i Jeudan siden 2004.

Strategiske ejerskaber


itm8 A/S

itm8 er en IT-virksomhed, der hjælper private og offentlige kunder med digital transformation gennem IT-projekter og innovative løsninger inden for Managed IT Services.

 

Chr. Augustinus Fabrikker har haft ejerskab i itm8 siden 2022.

Scale Ejerskaber


Corti ApS

Corti er en healthtech-virksomhed, som leverer AI-baserede løsninger til sundhedsvæsenet. Selskabet, der blev etableret i 2016, opnåede i 2023 418 mio. kr. i en ny investeringsrunde til fortsat skalering.

 

Chr. Augustinus Fabrikker har haft ejerskab i Corti siden 2022.

Investeringer


Impact investeringer

Impact-investeringer indgår som en naturlig del af vores strategi, og vi mener, at vores ambitioner om at skabe afkast kan forenes med at investere aktivt i mere bæredygtig udvikling. Vores aktuelle fokus er bredt omfavnende og dækker over social impact, diversitet, klima og investeringer i udviklingslande.

 

Vi har investeret i dedikerede fonde inden for impact  – læs mere om tre repræsentative eksempler på vores impact-investeringer.

Kontakt


Chr. Augustinus Fabrikker

Sankt Annæ Plads 13, st. th.

1250 København K

 

T: 33 14 52 93

E: info@augustinusfabrikker.dk

For direkte kontakt til vores team klik her