Active ownership
OUR OWNERSHIPS

Active ownership

Gennem årene har Chr. Augustinus Fabrikker været ejer af mange succesfulde virksomheder i en bred vifte af industrier. Fælles for historien er, at vores virksomheder har stærke markedspositioner eller brands. Vi ser det som en del af vores strategi at investere i blandt andet danske ikonvirksomheder.

Vi kategoriserer vores langsigtede anlægsaktiviteter i Legacy, Strategiske og i Scale investeringer.


VORES FILOSOFI

  • Vi investerer i sunde og ansvarlige forretningsmodeller, hvor den samlede ledelse kan udstikke og eksekvere en optimal strategi.
  • Vi lægger stor vægt på sammensætningen af lederskab og kompetence i formandskab, bestyrelse og daglig ledelse.
  • Vi vægter dialog og gensidig tillid.
  • Vi interesserer os for virksomhedernes langsigtede succes, men forholder os om nødvendigt ligeledes aktivt til den løbende udvikling.
  • Vi tilsikrer at vores virksomheder tager en aktiv tilgang til ESG og bæredygtighed, samt tager de relevante SDG’er til sig (de 17 verdensmål).
  • Vi bakker op om investeringer, som giver mindre afkast på kort sigt, såfremt investeringerne på lang sigt kan accelerere en positiv udvikling i virksomheden.
  • Vi mener, at langsigtet succes skabes gennem motiverede medarbejdere og kompetente ledelser.

LEGACY-
INVESTMENTS

I Chr. Augustinus Fabrikker nærer vi stor veneration for klassiske danske brands. Vores legacy-investeringer har fokus på såvel større som mindre virksomheder, der spiller en central rolle som en del af dansk kulturarv. Vi har ejerskaber inden for møbler, design, viden, forbrugsvarer, litteratur, musik og kultur.

Filosofien er investeringer i brands, der ikke taber værdi, men giver grobund for et attraktivt afkast over tid også på det internationale marked. Afgørende for Chr. Augustinus Fabrikker er sunde forretningsmodeller og virksomheder, der har glæde af at forblive på danske hænder i et gensidigt, loyalt partnerskab. Chr. Augustinus Fabrikker er ofte aktive ejere af legacy-investeringer og repræsenteret i bestyrelserne.

STRATEGIC
INVESTMENTS

A cornerstone of Chr. Augustinus Fabrikker’s strategy is to have a significant ownership interest in a range of companies. Strategic investments form an important part of our overall business strategy.

We believe that a stable ownership base with a long-term focus provides the best environment for companies and their management to strive – and thus supporting a sound business with the opportunity to create the best returns. It is essential for us that we are comfortable with the business model, strategy and management. When this is fulfilled, we act as loyal owners who support long-term strategies. A natural part of our engagement is to ensure the company is managed in the best way possible and that the future value creation potential is intact.

Our active approach regarding optimal ownership can result in a situation where one of our companies is better suited with a different ownership. Furthermore, we will take into consideration our entire balance sheet when we consider our assets.

SCALE
INVESTMENTS

Chr. Augustinus Fabrikker is committed to support Danish business society and as part of this strategy, we believe that investing in new innovative companies is imperative to continue to see Danish businesses flourish. Through our investment in the next generation of companies we aim to support by creating jobs, develop intellectual property and technology as well as generate healthy value growth, originated in Denmark.

We believe that the Danish start-up ecosystem is well funded in the early years, with good representation from business angels and early stage/seed investors, but that a void exists when young companies require capital for scaling the business beyond proof of concept (typically after series A funding rounds). Chr. Augustinus Fabrikker is a dedicated local partner who looks to invest in successful Danish companies which have achieved proof of concept and are looking for funding to scale the business.

Our approach to long-term ownership in our scale investments is based on the same principles as in our strategic investments.