Jakob Riiskjær Nygård

Positions

  • 2024-: Head of ESG, Chr. Augustinus Fabrikker Akt.
  • 2019-2024: Ass. Partner, Valcon
  • 2014-2018: Special consultant and ministerial secretary, Miljø- og fødevareministeriet
  • 2011-2012: Analyst, Tænketanken Mandag Morgen, Sustainia
  • 2011: Political advisor, Europa Parlamentet, S&D-gruppen, ITRE-udvalget